×

خرید و فروش لباس عروس عربی کار شده با سنگ های درخشان

لباس عروس عربی کار شده با سنگ های درخشان


قیمت 0 تومان

    لباس عروس عربی بسیار باشکوه و خاص که با انواع سنگ های سوارسکی درخشان ، مروارید دوزی شده، کریستال دوزی شده و تورهای شاین   بسیار درخشان کار شده است.طراحی این لباس بسیار خاص و باشکوه توسط خانوم جعفری و اجرای آن توسط خیاطان و کار دست زنان بسیار مجرب انجام میشود.براورد قیمت این کارهای بسیار باشکوه با استفاده از تعیین مدل نهایی توسط شما و میزان متریال مصرفی در لباس انجام میشود

لباس عروس عربی بسیار باشکوه و خاص که با انواع سنگ های سوارسکی درخشان ، مروارید دوزی شده، کریستال دوزی شده و تورهای شاین   بسیار درخشان کار شده است.طراحی این لباس بسیار خاص و باشکوه توسط خانوم جعفری و اجرای آن توسط خیاطان و کار دست زنان بسیار مجرب انجام میشود.براورد قیمت این کارهای بسیار باشکوه با استفاده از تعیین مدل نهایی توسط شما و میزان متریال مصرفی در لباس انجام میشود

فرم ارسال نظر

reCAPTCHA demo: Simple page
تماس با مدیریت مزون : 09196645985